Stichting ASSortiMENS

ASSortiMENS biedt een veelvoud aan dagbestedingsactiviteiten conform de WMO definitie “Ondersteuning Maatschappelijke Deelname″.

ASSortiMENS richt zich op mensen met een diagnose in het autisme spectrum. Onze cliënten ondervinden chronische problemen in het dagelijkse leven op het gebied  van dagritme, regelmaat, dagbesteding en sociale participatie. Onfortuinlijk gaan de klachten veelal gepaard met angsten, vermijdingsgedrag en/of sociale isolatie. Door de beperking zijn onze deelnemers aangewezen op dagbesteding, omdat zij niet (of nog niet) in staat zijn, om gebruik te kunnen maken van de reguliere maatschappelijke voorzieningen (opleiding, werk, begeleid werken, vrijwilligerswerk, arbeidsreïntegratie en dergelijke).
De dagbesteding die ASSortiMENS biedt is een maatwerkvoorziening conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Om gebruik te kunnen maken van de begeleiding van ASSortiMENS is een beschikking van uw gemeente noodzakelijk. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. 

In de doelstelling van ASSortiMENS krijgt de deelnemer hulp bij zijn specifieke problemen de voortkomen uit de diagnose autisme. Hulp bij het oplossen van problemen, hulp bij het zelfstandig nemen van besluiten, hulp bij het regelen van eigen ritme en bezigheden.
Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine, welke voor veelal niet vanzelfsprekend is. De begeleiding richt zich ook op de communicatie met anderen, op opkomen voor jezelf, op begripvol zijn naar anderen. Maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen. De hulp die geboden wordt is nodig om mee te kunnen doen in het sociale maatschappelijke proces, het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook opname preventief). (lees meer …)

ASSortiMENS is een zelfstandige stichting. De hulp van ASSortiMENS kan geleverd worden door een PGB of door middel van zorg in natura. De zorg in Natura wordt in samenwerking met een andere zorgaanbieder geleverd. Nieuwe cliënten kunnen via een andere zorgaanbieder de zorg krijgen van ASSortiMENS. Met andere woorden de financiering van de zorg verloopt via een hoofdaannemer. Carintreggeland is een belangrijke samenwerkingspartner van ASSortiMENS. Nieuwe cliënten kunnen met een beschikking van hun gemeente worden ingeschreven bij Carintreggeland om zorg via ASSortiMENS te ontvangen. ASSortiMENS levert de zorg voor deze cliënten volgens de richtlijnen en onder verantwoording van Carintreggeland.

Wij proberen de zorg op maat te leveren en doen ons best om dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het ook voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In dat geval hopen we met u de situatie snel en adequaat te kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat u mogelijk een klacht heeft. De klachtenprocedure van Carintreggeland is van toepassing voor de deelnemers (partners of andere betrokkenen) van ASSortiMENS.

klik hier voor de klachtenprocedure van Carintreggeland

folder download           Download hier de folder van stichting ASSortiMENS in pdf

 

ASSortiMENS is verhuisd………….

In ons twee jarig bestaan heeft ASSortiMENS een goede ontwikkeling door mogen maken. De samenwerking met deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, bedrijven en anderen hebben het mogelijk gemaakt dat we een goede basis hebben kunnen leggen voor de toekomst. (lees meer ……)

    11110215_2006880259450880_6115097925585245423_n 10410673_2006880242784215_4037071816606436808_n 11048683_2006880279450878_2690832217758226016_n

klik hier voor meer foto’s van de verhuizing

parallelstraat 36 Oldenzaal

ASSortiMENS is ondernemende kleine organisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland” mensen met ASS begeleidt op twee “herstelwerkplaatsen”. Een FabLab werkplaats ‘Studio13’ in Oldenzaal en de buiten-plaats ‘Aut-site’ de Lutte.

_CLS4497

Autsite de Lutte

onze nieuwe werkplaats

Studio13 – Oldenzaal

 

 

 

 

 

 

ASSortiMENS combineert sociale activering en zinvolle dagactiviteiten met behandeling en begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Op deze pagina kunt u algemene informatie over de stichting en haar werkwijze vinden. Dagbesteding en sociale activering wordt aangeboden met ontspannende, creatieve, sociale en technologische activiteiten aanbiedt voor mensen met autisme.

Met gepaste trots hebben wij op 7 oktober de AUTISMEPRIJS OVERIJSSEL in ontvangst mogen nemen. Trots op onze stichting en vooral op iedereen die dit met ons mogelijk gemaakt heeft. Met de erkenning en de `eeuwige roem´ zijn we erg blij.

Aan de prijs is ook een mooi geld bedrag verbonden. Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed aan een groot terras op onze buitenplaats `Autsite de Lutte`.
bekijk voor foto´s onze facebook pagina of de website van autismeoverijssel.

1073058_1936973783108195_5046552706591131109_o

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA    SANYO DIGITAL CAMERA