Veelvuldige dagbesteding en sociale activering voor mensen met autisme

Coronanieuws - AssortiMens in het kort

=========================
Na een lock-down van enkele maanden zijn we op dinsdag 2 juni herstart met onze dagbesteding

Eindelijk is er meer ruimte om het leven weer enigszins gewoon op te kunnen pakken.
Velen spreken over "het nieuwe normaal". Ik heb het liever over een “tijdelijke abnormale situatie”.
De lock-down heeft een grote impact gehad en zal dit voorlopig ook wel zo blijven voelen. Neem alleen al de term “anderhalve meter maatschappij”. Sociale afstand houden binnen een organisatie waarin sociale activering een doelstelling is blijft heel bizar.

Wereldwijd is de aanpak van Corona erg verschillend en zijn er andere benaderingen over de noodzaak van een lockdown, intelligent of niet.
Zeker de moeite waard om met elkaar over in discussie te gaan. Toch is het voor onze instelling essentieel om de richtlijnen van onze regering (RIVM) te volgen. Als organisatie hebben wij simpelweg deze plicht. Dit geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers.

Afgelopen dagen hebben wij met ons team voorbereidingen getroffen om de richtlijnen en eigen inzichten om te zetten in daden.
Werkruimtes zijn anders ingericht om te waarborgen dat we afstand kunnen houden, elkaar minder tegen komen, hygiëne faciliteiten geregeld, activiteitenprogramma aangepast en planning van deelnemers afgestemd op de mogelijkheden, beperkingen en wensen.
Om langzaam op te starten is besloten om nu voor halve dagen te kunnen komen.

Het is een hele klus om samen met elkaar de komende week de dagbesteding weer te herstarten. Wij hebben ieders medewerking, inbreng, ideeën en alertheid nodig.
Alleen samen zal het ons lukken om de dagbesteding nu weer mogelijk te maken én open te houden voor de toekomst.
Michel ten Buuren</b>

=========================
Stichting AssortiMens is een kleine en ondernemende zorgorganisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland”, hulp en begeleiding biedt voor volwassenen die een diagnose in het autisme spectrum hebben én chronische problemen in het dagelijkse leven ervaren.

Door de specifieke beperkingen zijn de deelnemers van AssortiMens niet (of nog niet) in staat om gebruik te maken van reguliere maatschappelijke voorzieningen (school, werk, begeleid werken, vrijwilligerswerk, arbeidsre-integratie en dergelijke).

In de visie van AssortiMens is de cliënt een deelnemer. Hij zal zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij zijn beperkingen, klachten en de ervaringen die onder meer hebben geleid tot onder meer psychiatrische klachten. Deze steun is erop gericht om de talenten, interesses en mogelijkheden van de deelnemers vrij te maken. (empowerment).

Dagbesteding kan hulp bieden bij problemen op het gebied van dagritme, regelmaat, structuur, activiteiten en sociale participatie. Vaak gaan de klachten van mensen met autisme ook gepaard met stemmingsproblemen, sociale angsten, problemen in gedrag, problemen in de omgang met anderen, sociale isolatie of andere specifieke problemen. Naast dagbesteding kan AssortiMens ook individuele begeleiding bieden.

Sinds medio 2018 is AssortiMens gevestigd in een prachtig groot pand aan de Parallelstraat 52 in Oldenzaal (voormalig kantoorpand van Plasticon).

Ondanks de kleine afstand (minder dan 100 meter) is de overstap van onze voormalige locatie (nr. 36) naar de huidige locatie een grote stap voor onze stichting, medewerkers en deelnemers. We hebben in de afgelopen jaren genoten van de mogelijkheden die op ons pad kwamen. De eerste locatie aan de rand van de binnenstad, achter het spoor en grenzend aan Berghuizen was uitstekend. Om ons heen werden de oude fabriekspanden gesloopt en de woonwijk "Stakenbeek" begint te groeien. Wij zijn ontzettende blij met de mogelijkheid om onze toekomstplannen te mogen realiseren op onze nieuwe locatie. En als "eerste bewoners" van een nieuwe woonwijk een mooie rol kunnen krijgen.

AssortiMens heeft een groot scala van verschillende faciliteiten;
Een sfeervolle "Mens-Cave" en huiskamer, digitale werkplaatsen - Studio13 en Autplacement, kleine én grote muziekruimte, faciliteiten voor creatieve en kunstzinnige vormgeving, keuken- en kantinefaciliteiten, fotografie en Tai Chi mogelijkheden, rust en studiemogelijkheden.

AssortiMens werkt nauw samen met verschillende behandel- en begeleidingsinstellingen en bieden ook dagbesteding en begeleiding samen met individuele behandelingen..

Een indruk van AssortiMens

Zorg & Begeleiding

Als u vindt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor is een beschikking van uw gemeente noodzakelijk. Een WMO consulent van de gemeente onderzoekt met u welke problemen u ervaart en welke hulp er voor u nodig is.

Dat kan een algemene voorziening zijn (mantelzorg, vereniging, vrijwilligerswerk) of een maatwerkvoorziening. Dagbesteding en individuele begeleiding is een maatwerkvoorziening conform de WMO.

Onze deelnemer krijgt hulp bij zijn specifieke problemen die voortkomen uit de diagnose autisme. De hulp die geboden wordt kan nodig zijn om mee te kunnen doen in de sociale maatschappelijke omgeving, het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook opname preventief).

Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine. De begeleiding richt zich ook op de communicatie en omgang met anderen, bij problemen in gedrag of flexibiliteit. Maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen.

Aanmelden voor hulp en begeleiding

Voor informatie en overleg over aanmelding kan contact opgenomen worden met
Michel ten Buuren of Willeke Siemerink.

Dit kan per mail, maar bij voorkeur telefonisch.

Team AssortiMens

Stichting AssortiMens is in februari 2013 opgericht door Michel ten Buuren, Edwin Dertien en Erwin Bos. Gezamenlijk vormen zij de directie van AssortiMens. In de afgelopen jaren is een klein multidisciplinair team gegroeid.

Ons team is opgebouwd uit enkele hulpverleners (HBO en agogisch geschoold) en enkele inhoudelijke werkbegeleiders (met specifieke vakkennis).

AssortiMens is een "Erkend Leerbedrijf" voor de opleiding "persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen" en "sociaal maatschappelijke dienstverlening".

Stichting AssortiMens wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Visie en Missie

Binnen AssortiMens staat de mens met autisme centraal. Vanuit zijn ervaren beperkingen en problemen kan de deelnemer zijn eigen interesses en kwaliteiten inzetten.

Het “herstel-denken” maakt “de cliënt tot een deelnemer”. Een deelnemer met een eigen waardevolle inbreng. Hij brengt zijn interesses, talenten en kennis in, in een sociaal en activerend proces.

Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Hij wordt actief benaderd zodat het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkelingen centraal komt te staan.

Het is onze missie dat de deelnemer ondersteund wordt om met zijn eigen kracht te herstellen en zich te ontwikkelen.