Veelvuldige dagbesteding en sociale activering voor mensen met autisme

Stichting AssortiMens

Stichting AssortiMens is een ondernemende kleine organisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland” ontspannende, creatieve, sociale en technologische activiteiten aanbiedt voor mensen met autisme. AssortiMens combineert sociale activering en zinvolle dagactiviteiten met behandeling en begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De essentie van de begeleiding is gericht op de talenten en mogelijkheden van de deelnemers waarbij rekening gehouden wordt met de beperkingen en moeilijkheden. Het faciliteren van een beschermde en vertrouwde omgeving waar iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is. Daarbij zal hij uitgedaagd worden zijn eigen interesses, wensen en dromen te gebruiken en waar mogelijk ook te ontwikkelen.

Onze Visie

Bij AssortiMens gaat vooral aandacht uit naar de MENS met ASS (autisme spectrum stoornis). Acceptatie en respect zijn hierin de kernwaarden. Ruimte nemen en ruimte krijgen om rust en overzicht te behouden is erg belangrijk. Indien mogelijk en wenselijk kan er samenwerking gezocht worden met externe betrokkenen (therapeuten of behandelaren) om de ervaringen uit te wisselen en mogelijk toepassingen elders ook effectief in te zetten.

De dagbesteding is gericht op de ontwikkeling en het welzijn van de deelnemer. Het draait dus om het proces van de deelnemer en niet om het bereiken van een bepaald doel. Productiedruk (werk- en/of tijdsdruk) werkt contraproductief in het proces van de deelnemer. Wel is het belangrijk om met arbeidsmatige activiteiten bezig te zijn. De gestructureerde, maar ook vrije en creatieve bezigheden zijn nodig om in beweging te komen. Deze beweging geeft vrijwel altijd ook resultaat en een product. De producten worden ingezet als middel om te komen tot een uitdagende en zinvolle dagbesteding. Tot persoonlijke groei en ontwikkeling en tot perspectief en zingeving.

De mogelijkheden van de werkplaats kunnen leiden tot het ervaren en ontwikkelen van leer- en arbeidsvaardigheden. Indien deelnemers deze groei doormaken, ontstaat er ook een kans op herstel en misschien ook kansen tot maatschappelijke integratie. Arbeidsmatige activiteiten hebben een stabiliserend effect op het dagelijks leven van de cliënten en dragen op die manier bij aan het voorkomen van isolement, terugval en decompensatie. Het kan zijn dat deelname in groepsverband door de specifieke problematiek van een deelnemer nog (net) een stap te ver is. Hierbij spelen veelal (sociale) angst en gebrek aan zelfwaardering een grote rol. Met als gevolg dat vermijdingsgedrag en sociaal isolement bepalende is in het dagelijks leven van de deelnemer.

Indien gewenst kan in deze specifieke situaties de begeleiding ook individueel gestart worden. Deze opstart zal altijd gericht zijn om, op korte of middellange termijn, deel te kunnen nemen aan het reguliere groepsaanbod. De individuele begeleiding kan dan ingezet worden als hulp bij het (her)ontdekken en ontwikkelen van interesses. Motivatie vinden om, onder individuele begeleiding stappen te zetten richting de dagbestedingssetting. U kunt hierbij denken huisbezoeken waarbij contact maken en vertrouwensrelatie aangaan de eerste aandacht krijgt.

Invoegen in de belevingswereld van de deelnemer is dan erg belangrijk. Aansluiten op zijn specifieke interesses en hem prikkelen om samen met de begeleider deze interesses als middel te gebruiken om uit zijn “isolement” of angsten te komen. Voor individuele begeleiding is een beschikking OZL2 (ondersteuning zelfstandig leven) nodig. Onze zorgprofessionals (HBO en agogisch geschoold) kunnen mee denken en mogelijk ook faciliteiten vinden en bieden om dit traject te ondersteunen. De samenwerking met het eigen netwerk van de deelnemer (gezin, vrienden en behandelteam) is hierin erg belangrijk.

De Mens met Ass staat centraal

AssortiMens richt zich op mensen die chronische problemen ondervinden in het dagelijkse leven, welke voortkomen uit de diagnose ASS (autisme spectrumstoornis)

De kernwaarden van de stichting laten zich als volgt omschrijven:
  • De mens staat centraal met zijn talenten, interesses en voorkeuren, waarbij rekening gehouden wordt met zijn beperkingen.
  • AssortiMens biedt een groot assortiment aan ontspannende, innovatieve en technische activiteiten in een beschermde omgeving, voorzien van passende begeleiding.
  • De deelnemers ervaren steun en de activiteiten van AssortiMens sorteren effect in hun dagelijks leven. Handhaven en stabiliteit verkrijgen in het dagelijks leven is belangrijker dan ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling en uitstroom (sorti) naar een andere reguliere sociaal maatschappelijke voorziening -of zelfs de reguliere arbeidsmarkt- is goed, maar niet het voornaamste doel.

Ontmoet ons team

Michel is initiatiefnemer en mede-oprichter van AssortiMens. Hij is naast directielid, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van beroep. En heeft 30 jaar ervaring binnen verschillende settingen in de reguliere psychiatrische zorg. Michel is verantwoordelijk voor de algemene zaken en zorg. Hij geeft sturing aan de zorgbegeleiding en het waarborgen van de herstelvisie. Hij is een optimist met een realistische kijk. Hij is behendig om de kracht van "omdenken" te gebruiken. Daar waar anderen zijn vastgelopen, probeert hij de mogelijkheid te zoeken om in beweging te komen. Zijn creativiteit en flexibiliteit zijn herkenbaar binnen binnen de zorgvisie. Maar zeker ook in de werkplaatsen. Het liefst werkt hij met de deelnemers in de werkplaatsen.

Michel ten Buuren

"If plan A didn't work, the alphabet has 25 letters more. Stay cool."

Michel ten Buuren Mask

Edwin is mede-oprichter en tevens directielid van stichting AssortiMens De specifieke interesses van Edwin zijn een grote inspiratiebron voor de deelnemers van AssortiMens. Zijn knowhow en netwerk zijn van groot belang voor de activiteiten van AssortiMens. Edwin werkt twee dagdelen per week bij AssortiMens op locatie Studio13. Daarnaast werkt hij 3 dagen per week als onderzoeker en docent voor de opleiding Creative Technology op de Universiteit Twente. Ook weet hij tijd vrij te houden als beeldend kunstenaar en muzikant in zijn onderneming “Kunst- en Techniekwerk”

Edwin Dertien

"Everything is under control"

Edwin Dertien Mask

Erwin is mede-oprichter en directielid van AssortiMens. Hij is als steun en toeverlaat van Michel en Edwin zeer belangrijk voor de stichting. Om de creativiteit en flexibiliteit van zijn collega's te waarborgen, zijn de gestructureerde kaders die Erwin biedt essentieel. Erwin werkt 4 dagen per week voor de stichting en is verantwoordelijk voor de administratieve, financiële en personele zaken. Daarnaast is hij ook graag als werkbegeleider actief op de locatie in de Lutte. Erwin is financieel deskundig en heeft daarnaast bedrijfspsychologie gestudeerd.

Erwin Bos

""Als je alles op een rijtje hebt, hoed je dan voor het domino-effect""

Erwin Bos Mask

Robert werkt vanaf de oprichting bij stichting AssortiMens als werkbegeleider op locatie "Autsite de Lutte". Robert is van-huis-uit kunstenaar en heeft gestudeerd aan de Aki. Hij is artistiekleider geweest van Theatergroep Roest. Zijn affiniteit om met mensen te werken is groot. Voor hem zijn mensen nooit bijzonder maar altijd uniek. Robert is vaardig in de werkplaats met verschillende materialen en gereedschappen en begeleidt geduldig de deelnemers op hun interessegebieden. Daarnaast beoefent Robert met een kleine groep deelnemers (één avond per week) Tai Chi.

Robert Oude Alink

"Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend ...... en dat is soms best lastig"

Robert Oude Alink Mask

Henri werkt vanaf 2015 bij AssortiMens als begeleider op de locatie Studio13. Vanaf 2016 voor drie dagen in de week. Hij heeft bijna veertig jaar ervaring in de zorg bij diverse instellingen voornamelijk in de psychiatrie. Ook heeft hij zes jaar in de ICT gewerkt. Hij is breed geïnteresseerd op het gebied van techniek en fotografie. In het werk bij Assortimens vindt hij het boeiend om techniek en zorg te combineren. Naast het werk bij Assortimens maakt hij graag tijd vrij voor fotografie en motorrijden.

Henri Bijkerk

"In het midden van de moeilijkheid ligt de oplossing."

Henri  Bijkerk Mask

Frans werkt twee dagen per week als werkbegeleider bij AssortiMens op de locaties "Autsite de Lutte" en "Studio 13". Daarnaast is hij werkzaam voor Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Frans werkt graag met en voor mensen en legt daarbij de nadruk op het sociale aspect. Hij ondersteunt de deelnemers bij dagelijkse zaken opdat eenieder kan functioneren op zijn of haar eigen unieke wijze. Huiselijke activiteiten als samen koffie/thee drinken of de middagmaaltijd voorbereiden en nuttigen in de huiskamer zijn belangrijk en dragen bij om iedereen zich thuis te laten voelen bij stichting AssortiMens. Ook gaat hij regelmatig met mensen naar buiten voor een wandeling of een activiteit.

Frans Ozinga

"Makkelijk denken is soms moeilijker dan je denkt"

Frans  Ozinga Mask

Willeke werkt vanaf november 2016 als zorgbegeleider bij AssortiMens. Zij is pedagoog van beroep en vanuit deze achtergrond is zij een belangrijke "spin in het web" van onze stichting. Door middel van de dagactiviteiten zoekt Willeke de aansluiting met onze deelnemers op het persoonlijke vlak. Individuele gesprekken en coaching op andere gebieden van het dagelijks leven vallen onder haar werkzaamheden. De donderdagen en vrijdagen zijn haar vaste werkdagen, om de week is ze ook op de maandag aanwezig. Ze heeft ruim tien jaar ervaring in de zorg en heeft veel ervaring in het werken met mensen met ASS. Ze vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te onderzoeken wat zijn of haar talenten zijn. Het luisteren tussen de regels door is een goed middel om deze kansen te creeren. Naast haar werk bij AssortiMens helpt ze als vrijwilliger regelmatig mee bij Stichting Ezels&Co in Neede. Een stichting die zich bezighoudt met eigenzinnige coaching en begeleiding voor de ontwikkeling van eigen(wijs)heid van kinderen, jongeren en volwassenen.

Willeke Siemerink

"Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Uiteindelijk wordt je toch wie je allang bent"

Willeke  Siemerink Mask

Janru is in 2015 bij Assortimens begonnen en werkt nu vier dagen per week als werkbegeleider op de locatie Studio13. "Na jaren in de ICT gewerkt te hebben geniet ik erg van de bijzondere manier waarop bij Assortimens ICT en techniek in bredere zin wordt gebruikt in de zorg", aldus Janru.
Janru steekt bij Assortimens behoorlijk wat tijd in het runnen van het Computerbank Oldenzaal project en de Autplacement afdeling. Op de Autplacement afdeling doen we projecten op verzoek van -, en in samenwerking met partner bedrijven.
Niet alleen bij Assortimens begeleidt en coacht Janru mensen. Hij is ook trainer en coach van een voetbal team bij Quick'20. Daarnaast gaat Janru in zijn vrij tijd graag op vakantie met zijn gezin en caravan.

Janru Kolstee

"Beloof niet meer dan je kunt waarmaken, maar maak meer waar dan je beloofd"

Janru Kolstee Mask

Elvira werkt sinds de verhuizing naar Oldenzaal bij AssortiMens. Haar werkzaamheden zijn ondersteunend aan het dagelijks leven op onze locaties. Naast de schoonmaakwerkzaamheden en mede organiseren van het huishouden, heeft zij ook een belangrijke sociale rol. Voor haar zijn de werkzaamheden met mensen met autisme nieuw. Zij heeft gemerkt dat vooroordelen makkelijke gemaakt zijn, maar in de afgelopen jaren kent zij ook de verhalen en ervaringen van onze deelnemers. Het heeft haar enorm geholpen om met een open blik te kunnen kijken. Vanuit haar vakgebied begrijpt ze dan ook goed dat "creatieve mensen nooit rommel maken, maar overal ideeën hebben liggen". Naast de werkzaamheden bij AssortiMens werkt ze ook bij de Plus Supermarkt in Denekamp.

Elvira Groeneveld

"Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd"

Elvira Groeneveld Mask

Menno Is sinds eind 2016 als vrijwilliger aan AssortiMens verbonden. Vanuit zijn achtergrond als muziekpedagoog geeft hij vorm en inhoud aan verschillende muzikale activiteiten waarbij het sámen musiceren een belangrijke plek heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de band die één keer per week repeteert maar dat kan natuurlijk ook met zijn tweeën met piano, gitaar en/of zang, of bij hard-disk-recording op de computer. In zijn vele jaren ervaring als muziekdocent en als jeugdleider bij scouting is hij veel jongeren met ASS tegengekomen. Hij zag dat het reguliere onderwijs niet optimaal is ingericht voor deze doelgroep. AssortiMens is voor hem een mooie plaats om zijn ervaring in te zetten. Menno is, afhankelijk van de lopende projecten, meerdere dagdelen per week aanwezig.

Menno Kwakkestein

"Music is what feelings sound like"

Menno Kwakkestein Mask