Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Aanmelding en kennismakingsgesprek

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met Michel ten Buuren of Willeke Siemerink.

Michel is SPV-er en bereikbaar via email; michel@assortimens.nl of 06-57576031 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag), b.g.g. 06-15344324
Willeke is HBO Pedagoge en bereikbaar via email; willeke@assortimens.nl of 06-15344324. (maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag).

In een telefonisch gesprek zal samen met u en / of uw begeleider / verwijzer een inschatting gemaakt worden over de mogelijkheden en zorg die u wenst of nodig heeft. Belangrijk in dit gesprek zijn uw hulpvraag, uw interesses, de aanmeldcriteria, de rol van de gemeente en de WMO-beschikking of andere zorgindicatie.

Mogelijk heeft uw hulpvraag al geleid tot een zorgindicatie (beschikking WMO, WLZ indicatie of via een beschermde woonvorm). Als er nog geen zorgindicatie is zal u geadviseerd worden om hierover met uw verwijzer contact op te nemen met een WMO-consulent in uw gemeente.

Met een beschikking of andere zorgindicatie (of een toezegging hiervan) kan een vrijblijvend  kennismakingsafspraak gepland worden. U kunt dan een indruk krijgen van de locatie, de aard van de activiteiten, de werkwijze, het personeel en ook van enkele deelnemers. In dit eerste contact zal niet de nadruk komen te liggen op uw problemen en klachten, maar meer op uw wensen, talenten en interesses. Als er een verwijzing van een andere zorginstantie is (woonbegeleiding, behandelaar of andere hulpverlener) zal informatie van de verwijzer ook wenselijk zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat u bij de kennismaking een familielid, partner of hulpverlener meeneemt.

Formeel kan de begeleiding en hulp starten als er een definitieve zorgindicatie of beschikking  is. Is dit bij de aanmelding nog niet duidelijk, dan zal gezamenlijk naar een passende oplossing worden gezocht en indien mogelijk kan in samenwerking met een WMO-consulent van uw gemeente een overbrugging worden gemaakt in afwachting van de formele beschikking.

Er is op dit moment geen wachttijd om in zorg te komen. (feb. 2024)

 

Clientondersteuning:

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

Voor de WLZ kunt u zich gratis laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Voor regio het Zorgkantoor Twente verwijzen wij u naar de link van Menzis Zorgkantoor.

Ook voor de WMO is er gratis ondersteuning indien gewenst. Wie de cliëntondersteuning verzorgt, verschilt per gemeente. Het is daarom verstandig dit uit te zoeken via de link naar het zorgloket van uw gemeente.