Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Aanvullende algemene gegevens AssortiMens

Parallelstraat 52

7575 AN Oldenzaal

06-15344324

AGB-code 73730558 / Nza 300-3978

info@assortimens.nl

AssortiMens is door KIWA - ISO9001 gecertificeerd

AssortiMens heeft voor het personeel een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris

vertrouwenspersoon@assortimens.nl/klachtenfunctionaris@assortimens.nl

Assortimens heeft een klachtencommissie

klachtencommissie@assortimens.nl

Assortimens heeft een lidmaatschap bij de geschillencommissie

ASSortiMENS werkt – en kan alleen maar werken – in een ecosysteem van bedrijven die de stichting iets gunnen. Door giften, hulp in natura, aanschaf mogelijk maken tegen inkoopsprijzen, doneren van restmaterialen etc. is het mogelijk gemaakt om in een kort tijdsbestek de werkplaatsen in te richten.

De partijen waarmee AssortiMens samenwerkt: