Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Bestuur AssortiMens

Parallelstraat 52

7575 AN Oldenzaal

06-15344324

AGB-code 73730558 / Nza 300-3978

info@assortimens.nl

M.M. ten Buuren - directeur zorg en algemene zaken

E.D. Dertien - directeur techniek en educatie

E. van der Kamp - directeur bedrijfsvoering

ASSortiMENS werkt – en kan alleen maar werken – in een ecosysteem van bedrijven die de stichting iets gunnen. Door giften, hulp in natura, aanschaf mogelijk maken tegen inkoopsprijzen, doneren van restmaterialen etc. is het mogelijk gemaakt om in een kort tijdsbestek de werkplaatsen in te richten.

De partijen waarmee AssortiMens samenwerkt: